Vår värdegrund

Vår värdegrund

Läs mer om vår värdegrund och syn på hundträning!

 Belöningsbaserad, etisk korrekt, evidensbaserad och vetenskapligt korrekt hundträning.

En Härlig Hund arbetar med positiv förstärkning vid inlärning och förändring av hundens beteende. Det är en absolut självklarhet att vi alltid tar hänsyn till känslan i hunden vid all träning. Det ska vara lätt för både hund och hundägare att göra rätt! Det ger en bättre och tryggare relation mellan hund och ägare.

En Härlig Hund är ett H-märkt hundföretag och medlemmar i Sveriges Hundföretagare. Det betyder att vi följder deras policy i allt arbete med kunder och hundar. För dig som hundägare medför detta en trygghet och en kvalitetsstämpel när du ska välja det bästa för dig och din hund. Vi jobbar med belöningsbaserad, etisk korrekt, evidensbaserad och vetenskapligt korrekt hundträning!  

Det betyder att vi:

 • tar hänsyn till individuella förutsättningar och behov
 • att visa respekt, ansvar och hänsyn gentemot ägare och hund vid all form av kommunikation
 • att undervisning och träning sker i en trygg atmosfär, under gynnsamma förutsättningar
 • att inkludera samtliga hundtyper, oavsett bakgrund
 • att vi har hundägare och hundens bästa för ögonen
 • att tystnadsplikt gäller vid all kommunikation med oss.

En Härlig Hund använder inga former av bestraffningar vid inlärning och förändring av hundens beteenden. Det är ALDRIG ok att fysisk skada hunden, det är heller inte ok att svika ett förtroende eller att skapa en otrygg miljö eller situation för hunden.

 Det betyder att vi :

 • inte använder tvång eller hot
 • inte tillfogar hunden smärta
 • inte rycker i kopplet
 • inte utsätter hunden för situationer och miljöer den inte klarar av
 • inte använder ljud, sprutar vatten eller likande för att korrigera ett beteende
 • inte skriker hårda ord till hunden


Vårt mål är att bygga trygghet, glädje och en god relation mellan hund och ägare.
Varmt Välkomna att träna med oss!
/ EN HÄRLIG HUND