En Härlig Hunds värdegrund

En Härlig Hunds värdegrund

Läs mer om En Härlig Hunds värdegrund och syn på hundträning!

 Belöningsbaserad, etisk korrekt, evidensbaserad och vetenskapligt korrekt hundträning.

En Härlig Hund arbetar med positiv förstärkning vid inlärning och förändring av hundens beteende. Det är en absolut självklarhet att vi alltid tar hänsyn till känslan i hunden vid all träning. Det ska vara lätt för både hund och hundägare att göra rätt! Det ger en bättre och tryggare relation mellan hund och ägare. Vi är ett H-märkt hundföretag och medlemmar i Sveriges Hundföretagare. Det betyder att vi följder deras policy i allt arbete med kunder och hundar. För dig som hundägare medför detta en trygghet och en kvalitetsstämpel när du ska välja det bästa för dig och din hund. Vi jobbar med belöningsbaserad, etisk korrekt, evidensbaserad och vetenskapligt korrekt hundträning!  En Härlig Hund använder inga former av bestraffningar vid inlärning och förändring av hundens beteenden. Det är ALDRIG ok att fysisk skada hunden, det är heller inte ok att svika ett förtroende eller att skapa en otrygg miljö eller situation för hunden.  

För oss är det självklart att: 

 • ta hänsyn till individuella förutsättningar och behov
 •  visa respekt, ansvar och hänsyn gentemot ägare och hund vid all form av kommunikation
 • undervisning och träning sker i en trygg atmosfär, under gynnsamma förutsättningar
 • inkludera samtliga hundtyper, oavsett bakgrund
 • vi har hundägare och hundens bästa för ögonen
 • tystnadsplikt gäller vid all kommunikation med oss.

Självklarheter i vår hundträning: 

 • inte använda tvång eller hot
 • inte tillfoga hunden smärta
 • inte rycka i kopplet
 • inte utsätta hunden för situationer och miljöer den inte klarar av
 • inte använda ljud, spruta vatten eller likande för att korrigera ett beteende
 • inte skrika hårda ord till hunden


Självklara mål vi vill ge våra kunder: 

 • trygg och säker hundträning
 • verktyg och kunskap kring positiv och evidensbaserad hundträning
 • god relation mellan hund och ägare
 • Individanpassad träning
 • motivation, lust och glädje i er hundträning