Anpassningar Covid-19

En Härlig Hunds anpassningar covid-19

Anpassningar Covid-19

Vi  följer Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer.
Vi tvättar händerna noga före och efter varje kurs och privatlektion. Våra kurser är utomhus och vi uppmanar alltid våra kursdeltagare att hålla avstånd mellan hundarna för att de lättare ska kunna fokusera på träning. Vi har minskat moment med närkontakt mellan kursdeltagare och uppmanar alla att vara extra noga med att ta med egna leksaker och godis till hundarna. I de fall vi lånar ut en leksak tvättas den innan den används igen.  Vi finns även bokningsbara för privatträning online för de som inte vill delta i gruppkurser.

Vi ber alla att följa de rekommendationer som Folkhälsoinstitutet ger:

 Stanna hemma när du är sjuk. På så sätt undviker du att smitta människor på bussen, ditt arbete eller där du är nära andra. Vi har uppdaterat våra bokningsvillkor för att du lättare ska kunna boka av dig från en kurs eller annan aktivitet om du blir sjuk. Hosta och nys i armvecket; När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna. Undvik att röra ögon, näsa, mun; Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun. Tvätta händerna ofta; Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder. Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt. Handsprit- Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.


Kontakta oss om du har frågor våra anpassningar kring covid-19

Om du har frågor kring vår verksamhet eller en kurs som du har anmält dig till, kontakta oss på enharlighund@gmail.com eller 070-2282311