Hundkurser & privatträningar i Sollentuna

En Härlig Hund H-märkt Hundföretag

Mer om Nosework

Mer om Nosework 

Läs mer om Nosework här

I Nosework får hunden använda ett av sina främsta sinnen, sitt luktsinne. Sporten går ut på att hund och förare söker efter specifika dofter i olika miljöer. Genom att doften placeras på olika höjder och i miljöer med varierande svårighetsgrad, får hunden både mental och fysisk stimulans. Sporten kräver varken avancerad eller kostsam utrustning. Istället är det en aktivitet som alla hundar och hundägare kan ägna sig åt. Det enda som behövs är ett intresse för nosarbete.

Nosework passar ALLA hundar, oavsett ras och storlek. Även reaktiva hundar tillåts tävla. Det fantastiska med Nosework är att blyga, osäkra och rädda hundar tenderar att lyftas, få större självkänsla och bli modigare av att träna Nosework. Medan reaktiva, stressade, energiska hundar blir lugnare, mer fokuserade och följsamma och blir lättare att träna då Nosework är så stressreducerande. Förutom att sporten i sig själv kan ses som ett sätt att ge hunden mental och fysisk stimulans, utgår sporten från att all inlärning sker genom att förstärka önskvärda beteenden hos hunden. Det övergripande målet är att det ska vara säkert och kul för samtliga inblandade.

Det finns tre olika tävlingsklasser i Nosework, NW1, NW2 och NW3. Det tillkommer en ny doft i varje klass. Det finns fyra olika moment i varje klass. Samtliga moment genomförs på tid:

 • Behållarsök
 • Inomhussök
 • Utomhussök
 • Fordonssök

Inför varje ny doft som hunden ska söka efter genomförs ett så kallat doftprov. Under ett doftprov placeras den aktuella doften i en av tolv kartonger. Om ekipaget identifierar den kartong i vilken doften är gömd, tillåts ekipaget tävla. Doftprovet genomförs av etiska skäl för att säkerställa att hunden känner igen den doft den ska söka efter och att föraren kan läsa sin hund. I NW1 söker hunden efter en doft och en doftgömma i samtliga moment. I NW2 söker hunden efter två dofter och antalet doftgömmor variera mellan en och två. I NW3 kan upp till tre dofter, kombinationer av dessa samt tomma sök förkomma. Ett tomt sök innebär att ingen doft finns utplacerad. Vid ett tomt sök ska föraren meddela domare att det inte finns någon lukt utplacerad inom den utsatta tidsgränsen.

I princip kan man lära sin hund att leta efter vilka dofter som helst. Tävlingsmässigt har Svenska Nosework Klubben valt att använda sig av hydrolaterna Eukalyptus, Lagerblad och Lavendel. En hydrolat består av de vattenlösliga ämnena från en växt. De hydrolater som används i Nosework har inga kända biverkningar.

Nosework är inspirerad av de utmaningar som professionella sökshund-sekipage möter i sitt dagliga arbete inom till exempel tullen och polisen. Nosework grundades i USA av tre professionella specialsökstränare. Deras målsättning var att ge sällskapshundar och deras ägare ett roligt och lättillgängligt sätt att aktivera sig tillsammans genom sökarbete. Nosework använder sig av verklighetstrogna sökmiljöer och kan genomföras i princip var som helst. Boka Nosework kurs hos En Härlig Hund American Bully tränar Nosework, behållarsök

Fördelar med Nosework

 • Enkelt och väldigt roligt!
 • Främjar bättre mental hälsa
 • Främjar relation mellan hund och ägare
 • Reducerar stress
 • Ökar hundens självförtroende och självkänsla
 • Hunden lär sig arbeta självständigt
 • Kräver lite förberedelser
 • Billigt i materialkostnad
 • Kan varieras i oändlighet och kan tränas både ute och inne
 • Tävla eller använd som rolig aktivering

Hundens fantastiska nos!

Luktsinnet är ett av de viktigaste sinnen hunden har. Med hjälp av luktsinnet kan hunden förvarnas av faror innan dessa utgör ett allvarligt hot. Till exempel kan en hund känna av en skogsbrand på flera mils avstånd. Luktsinnet hjälper även hundarna att kommunicera med varandra utan att behöva mötas öga mot öga och riskera en konflikt. Genom dofter kan hundarna få information om varandra genom löp, revir, allmäntillstånd och liknande. Hundarna har även ett särskilt organ som sitter i ovansidan av gommen (Jakobsons organ) som har till uppgift att registrera så kallade feromoner, alltså luftburna könshormoner.

Tack vare senaste årens forskning vet vi idag så mycket mer om hundens fantastiska luktsinne än vad vi tidigare trott. Tack vare forskningen vet vi idag att ca 88 procent av den luft som hunden inandas, hamnat i lungorna utan att passera luktsinnet. Det innebär att endast 12 procent av luften som hunden drar in genom nosen eller munnen hamnar hos luktreceptorerna för analys. Dock har hunden 220 miljoner luktreceptorceller medan människan endast har ca 20 miljoner. Varje sådan luktreceptorcell är särskilt anpassad för att kunna fånga upp en specifik typ av doftmolekyl. Kanske inte så konstigt då att hunden relativt lätt kan söka upp en droppe eukalyptus i ett rum.