Kurser för unghund & vardagslydnad

Vår kurs för unghundar riktar sig till hundar från ca 5 mån upp till 2 år.   En kurs för alla hundägare som behöver få styr på sin unghund, få en bättre förståelse för vad din hund går igenom  under tonåren och hur vi bäst tar oss igenom denna ofta jobbiga period i hundens utveckling.  Vi lägger stor vikt vid stresshantering, koppelgående, följsamhet och hundmöten samt olika problembeteenden som gärna uppstår denna period som bitande, skällande, drag i koppel mm. 
Kurserna inom vardagslydnad passar alla hundar från 6 månader och uppåt.  Inom vardagslydnad lägger vi vikten vid hur du kan bygga vidare på stadga, passivitet, följsamhet och inkallning och hur vi går till väga för att lägga på mer störningar och öka durationen i vår träning. Om du har en unghund som inte gått en valpkurs så passar vardagslydnad steg 1 utmärkt. 
En Härlig Hund är H-märkt och våra kurser leds alltid av  diplomerad Hundinstruktör/Hundpsykolog.  Vi håller till i Rotebro i Sollentuna.

Aktuella kursdatum

Unghund /slyngelkurs start 2021-04-20 kl 18:00-19:30 utomhus

Vardagslydnad 1 start 2021-06-08  kl 18:00- 19:30 utomhus

En Härlig Hund- unghund/ slyngelkurs

Unghund /slyngelkurs 

Målet med kursen är att ge dig  förståelse och kunskap kring hundens beteenden och utveckling under tonåren. Vi pratar om stress,  bakomliggande faktorer till problembeteenden, passivitet- /lugn och ro träning, balans i vardagen, självkontroll & fokus, mm.
Här får du verktyg för en bättre kommunikation med din hund så att konflikterna byts till samarbete. Vi tränar behärskning, koppelgående, hundmöten, aktivering och passivitet, inkallning mm.   

Pris: 1850 kr (kurskompendium, diplom ingår)
Antal tillfällen:  4 st 
Tid: 90 min / tillfälle
Antal deltagare : Max 6 st
Ålder på hund: ca 5 mån till 2 år
Kursledare: Jennie Toracca H-märkt Hundinstruktör och Hundpsykolog
Plats: Utomhus intill Gröndalsskolan i Rotebro. Upplyst kvällstid. 

Läs gärna mer kring hur vi hanterar riktlinjer och anpassningar pga corona/covid-19 här.
En Härlig Hund- vardagslydnad

Vardagslydnad steg 1

Målet med kursen vardagslydnad steg 1 är att ge er verktyg att fortsätta jobba vidare med vardagslydnad och bygga mer stadga och fokus. Vi lägger på lite mer störningsträning samt gruppträning. Några av de moment vi jobbar med är sitt- stanna kvar med störningar, ligg kvar på din plats, stoppsignal, hundmöten, koppelgående och inkallning mm.

Pris: 1850kr / hund( kurskompendium, diplom ingår)
Antal tillfällen: 4 st
Tid: 90 min/ tillfälle
Antal deltagare:  Max 6 st
Tid: 90 min/ tillfällen
Ålder på hund: Passar alla åldrar och raser från ca 6 mån.
Kursledare: Jennie Toracca H-märkt Hundinstruktör
Plats: Utomhus intill Gröndalsskolan i Rotebro, Upplyst kvällstid.

Läs gärna mer kring hur vi hanterar riktlinjer och anpassningar pga corona/covid-19 här.